Valtuutukset kuntoon viimeistään nyt

Ruokaviraston uusi nautarekisteri vaikuttaa Nasevan toimintaan. Suomi.fi- valtuutuksen tuli olla voimassa Eläinten terveys ETT:llä ja muilla yhteistyötahoilla viimeistään 25. huhtikuuta, jotta nautalistan tietojen selausmahdollisuus Nasevassa jatkui ilman katkoja.

Valtuutuksen voimassaolo on syytä tarkistaa säännöllisesti Nasevan kautta. Jos Nasevan nautalistan päivittäminen ei onnistu, näkyy sivun alussa punainen huomioteksti. Tämä johtuu useimmiten valtuutuksen puuttumisesta. ETT:n ja Nasevan sivuilta löydät ohjeet valtuutuksen tekoon.

Omat yhteystiedot on hyvä tarkistaa Nasevasta, sillä muuten voivat tärkeät ilmoitukset jäädä saamatta. Huhtikuun alussa Naseva lähetti tekstiviestin niille tiloille, joilla oli syytä tarkistaa Suomi.fi-valtuutuksensa. Jos et ole saanut tekstiviestiä ja yhteystietosi ovat ajan tasalla järjestelmässä, on valtuutus todennäköisesti kunnossa eikä vaadi toimenpiteitä. Kirjautunut käyttäjä voi aina käydä tarkistamassa omat tietonsa.

Laatujärjestelmä velvoittaa, että Nasevassa olevan tiedon tulee olla oikeaa ja ajan tasalla. Tiedon laatua seurataan Nasevan omavalvonnan kautta.

Naseva kouluttaa terveydenhuoltoa tekeviä eläinlääkäreitä säännöllisesti Nasevan terveydenhuoltokäyntien tekemisessä ja Biocheck-tautisuojausarviointityökalun käytössä. Eläinlääkäreille järjestetään kevään aikana yhteistyössä Envirovet Oy:n kanssa terveydenhuoltokäynnin arviointiin liittyvä kalibrointikoulutus, jossa eläinlääkäri suorittaa virtuaalisen terveydenhuoltokäynnin videomateriaaliin pohjautuen ja arvioi valittuja asioita kuten normaalilla vuosikatsauskäynnillä. Arvioiden pohjalta pidetään yhteinen palautekeskustelu vuosikatsauksen ja arviointiohjeiden kehittämiseksi.

Teksti: Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, Naseva

Nasevasti
Tarkempaa tietoa vasikan elämästä
Nasevasti
Haluaisitko olla mukana tekemässä hyvinvointihistoriaa?
Nasevasti
Kerro, kerro kuvastin, voiko Mustikki hyvin?