Veturin voimalla eteenpäin

Viljelijät ympäri Eurooppaa ovat protestoineet viime kuukausina oman elinkeinonsa jatkuvuuden puolesta. Tyytymättömyyden takana on useita koko EU-aluetta koskevia asioita.

Esimerkiksi nousseet viljelyn kustannukset, tuottajahintojen lasku, halpatuonnin vaikutus ruoan hintaan ja EU:n vihreään siirtymään liittyvä uusi sääntely ovat syitä barrikadeille nousuun. Viljelijät ovat protestoineet myös omia hallituksiaan vastaan. Esimerkkinä kovista toimista voidaan nostaa Hollanti. Maa on ylittänyt EU:n asettamat typpipäästörajat ja maksaa nyt niille tuottajille, jotka lupaavat laittaa lapun luukulle. Protesteja on nähty Hollannin lisäksi muun muassa Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Puolassa, Portugalissa, Ranskassa ja Saksassa.

Kuka

Pentti Suokannas

Valion hallituksen varapuheenjohtaja, joka on perheen vitsin mukaan ensimmäisenä ja viimeisenä töissä. Iloa ja menoa arkeen tuovat myös naapurissa asuvat lapsenlapset.

Eu:ta on kritisoitu sääntelytsunamista, jolla se uhkaa pelata itsensä ulos kansainvälisestä kilpailusta. Suomessa traktorimarssille ei ole vielä lähdetty, mutta meilläkin kiristyvä sääntely koetaan ahdistavana ja elinkeinon kannat- tavuutta uhkaavana. Mielestäni paras tapa vaikuttaa on olla itse aktiivinen ja kertoa niistä asioista, joita maitotiloilla on tehty vapaaehtoisesti aivan ilman sääntelyäkin. Valion vastuulli uusohjelmassa maitotilat voivat esimerkiksi laskea oman tilansa hiilijalanjäljen tai valita lainsäädäntöön kirjattua laajemman laiduntamisen, joka parantaa karjan hyvinvointia ja lisää samalla luonnon monimuotoisuutta.

Tarvitsemme investointeja, sukupolven- vaihdoksia ja nuoria maitotila- yrittäjiä.

Valio tekee poliittiseen päätöksentekoon liittyvää vaikuttamistyötä sekä Suomessa että EU:ssa. Parhaat edellytykset onnistua tässä työssä on niillä toimijoilla, jotka pystyvät sanomaan muutakin kuin ei. Valio on pystynyt jo useamman vuoden ajan tuomaan toimialan toimintaedellytyksiä turvaavien vaatimusten lisäksi pöytään myös aitoja ratkaisuja ja esimerkkejä oikeista jo toteutetuista toimenpiteistä. Iso kiitos siitä kuuluu teille maitotilayrittäjät.

Sinnikäs työ on myös huomattu

Siitä tuorein esimerkki on helmikuulta, jolloin Business Finland valitsi Valion kaikkien aikojen ensim- mäiseksi ruoka-alan veturiyritykseksi. Valio sai 10 miljoonan euron rahoituksen tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tarkoituksena on luoda uusia innovaatioita ja kiihdyttää kannattavaa vientiä sekä varmistaa samalla, että tuotanto on kestävää luonnon ja ilmaston kannalta. Valio hakee tutkimusverkostoon parhaillaan sataa kumppaniyritystä ruoka-alalta ja esimerkiksi energia-, lannoite-, ja materiaalien- tuotantosektoreilta. Kantavana ajatuksena on, että jatkossa ruoantuotannon sivuvirrat kiertäisivät nykyistä paremmin esimerkiksi energiaksi, lannoitteiksi ja raaka-aineiksi. Koko verkosto tavoittelee yhteensä 100 miljoonan euron lisäsatsausta ruoka-alaan kytkeytyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan viiden vuoden aikana. Food 2.0 -nimellä kulkeva kokonaisuus keskittyy neljään teemaan: tulevaisuuden tuotteet, teknologinen uudistuminen, uudistava viljely sekä kiertotalous ja resurssitehokkuus.

Uutinen on iso asia koko ruoka-alalle ja kertoo siitä, että meihin uskotaan kestävän ja kannattavan liiketoiminnan rakentajana. Business Finland on julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja edistää suomalaisyritysten vientiä. Veturiyritykset valitaan tarkasti, ja rahoituksen saadakseen pitää osoittaa kykyä toimia koko alan veturina ja luoda kasvua globaaleilla markkinoilla. Muut veturiyrityksiksi valitut yritykset olivat Kempower, Patria ja Wärtsilä. Olemme hyvässä seurassa.

Oma urani maidontuottajana alkoi vuonna 1988 eli 35 vuotta sitten. Maatalousyrittäjänä tietty epävarmuus maailman muutoksista on ollut ainakin omalla kohdallani läsnä läpi vuosikymmenten. Investointeja ja tilan kehittämistä on pitänyt tehdä epävarmoissa olosuhteissa, mutta aina päällimmäisenä mielessä on ollut, että eteenpäin täytyy mennä. Vaikka toimintaympäristö on juuri nyt liiketoiminnan kannalta haastava, ruoka on pitkällä aikavälillä globaali kasvubisnes.

Me uskomme tähän alaan ja nyt näemme, että muutkin meihin uskovat. Tarvitsemme investointeja, sukupolvenvaihdoksia ja nuoria maitotilayrittäjiä. Yhdessä voimme rakentaa tulevaisuuden ruokajärjestelmää, joka tuottaa elintärkeää ravintoa, on maatalousyrittäjille kannattava ja käyttää luonnon resursseja viisaasti.

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Tavataan Valiolla
Brändien avulla parempaa bisnestä
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla