Tilojen tuottaman raakamaidon laatu erinomaista

Kuormapoikkeamia esiintyi kuitenkin edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2020 valiolaisten maitotilojen tuottamasta raakamaidosta 97,1 prosenttia oli parasta E-luokkaa. Edellisvuoden ennätyslukemista jäätiin 0,5 prosenttiyksikköä, mutta silti tulos oli erinomainen. I-luokan osuus kasvoi juuri tuon 0,5 prosenttiyksikköä 2,9 prosenttiin, mikä vastaa 52 948 995 litraa. II-luokkaisen maidon määrä säilyi ennallaan ja oli hyvin pieni, 0,01 prosenttia eli 158 359 litraa. I-luokan osuutta kasvatti osaltaan suurempi todettujen antibioottitapausten määrä.

Maidonlaatu on ollut tasainen viimeiset vuodet. Vuodesta 2015 E-luokan osuus on ollut yli 96 prosenttia ja II-luokan osuus on pysynyt noin 0,01 prosentissa. Vuoden 2020 solulukujen geometrinen keskiarvo oli 130 200 kpl/ml eli samaa tasoa kuin se on viime vuodet ollut. Edellisvuonna solukeskiarvo oli hieman alempi eli 126 980 kpl/ml. Alin kuukausikeskiarvo oli vuoden 2020 maaliskuussa (119 000) ja korkein heinäkuussa (152 000). Kesän solupiikki oli selvästi korkeampi kuin vuonna 2019. Bakteerikeskiarvo oli vastaavasti 5 820 pmy/ml, kun se vuonna 2019 oli lähes sama eli 5 860 pmy/ml. Bakteereissa matalimmat luvut löytyvät joulukuulta (5 010) ja korkeimmat vastaavasti elokuulta (6 700).

Maitokuormien bakteriologinen laatu oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Tulosten keskiarvo oli 11 200 pmy/ml ja poikkeamia – tulos yli 100 000 – oli 0,43 prosenttia tutkituista eristä. Yksi korkea bakteerimäärä aiheutti poikkeaman maitojauheessa (asiakasvaatimus ei täyttynyt). Antibioottikuormien ja antibioottimaitolitrojen määrä sen sijaan kasvoi reilusti. Hävitetyn maidon määrä kaksinkertaistui kolmen siilotapauksen vuoksi. Myös muita poikkeavia maitoeriä oli edellisvuotta enemmän ja 130 000 litraa maitoa oli käyttökelvotonta.

Raakamaidon laadun kehitys Valioryhmässä on ollut tasaista.

Raakamaidon solulukujen geometrisiä vuosikeskiarvoja Valioryhmässä.

Raakamaidon bakteriologinen laatu on ollut samalla tasolla viime vuodet.