Energiatehokkuutta maidonkäsittelyyn

Energiansäästötoimenpiteet ovat nyt hyvin ajankohtaisia asioita koko yhteiskunnassa, niin talous- kuin huoltovarmuusnäkökulmasta. Maitotila ei tee tästä poikkeusta.

Mitä kohtuullisen helposti toteutettavia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä maitotila voi löytää lypsystä ja maidonkäsittelystä? Perusasioita ovat tietysti, että lypsykone, pesulaitteet, tilasäiliö ja muut maidonkäsittelyyn liittyvät laitteet ovat huollettuja ja kunnossa, oikein säädettyjä ja että niiden toimintaolosuhteet ovat hyvät.

Suorajäähdytteisen tilasäiliön sähkönkulutus on noin 15–20 Wh/maitolitra. Jos kylmäkoneiston ja lauhduttimen ympäristölämpötila nousee 10 astetta, tilasäiliön sähkönkulutus nousee 20–30 prosenttia. Maito- tai konehuoneen ilmanvaihdosta ja lauhduttimen puhtaudesta kannattaa siis huolehtia.

Hanavedellä toteutettu maidon esijäähdytys siirtää 50–60 prosenttia maidon jäähdytystarpeesta veteen ja vähentää tilasäiliön energiankulutusta noin puolella. Esijäähdytetty vesi voidaan käyttää esimerkiksi lehmien juomavedeksi. Tyypillisesti esijäähdytyslaitteiston takaisinmaksuaika on ollut 4–5 vuotta pelkästään tilasäiliön sähkönsäästön kautta laskettuna. Lisätietoa maidon jäähdytys- ja maitohuoneratkaisuista löytyy Valman Maitohuoneoppaasta.

Pesuissa suuri energiankuluttaja on kuuman veden tuottaminen. Kuumaa vettä pitää olla saatavilla riittävästi ja oikeaan aikaan, jotta pesutuloksesta tulee hyvä. Liian kuumaa vettä ei kuitenkaan kannata käyttää vain ”varmuuden vuoksi”. Se ei yleensä paranna pesutulosta, mutta aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja voi nopeuttaa esimerkiksi kumiosien vanhentumista. Seuraa laitetoimittajan ohjeita pesulämpötilojen suhteen. Maidon lämmöntalteenottolaitteisto on tehokas tapa vähentää vedenlämmityksen sähkönkulutusta.

Lypsyssä energiatehokkuutta voi parantaa kehittämällä lypsyn tehokkuutta. Tunnuslukuna on maitomäärä/lypsykoneen käyttötunti. Hyvä lypsyrutiini ja pihatoissa hyvin toimiva eläinliikenne parantavat lypsytehoa. Automaattilypsyssä lypsyrutiini määritellään pitkälti laitteiston säädöillä ja management-valinnoilla. Kierroslukusäätöinen alipainepumppu vähentää merkittävästi lypsykoneen sähkönkulutusta. Lypsyn kehittämiseen saa tukea ja sparrausta osuuskuntien asiantuntijoilta muun muassa lypsynaikaisten mittausten avulla.

Aurinkopaneelit ovat hyvä tapa kehittää maitotilan energiaomavaraisuutta. Aurinkoisen hellejakson aikana voi vain todeta minkälainen win-win-tilanne on lehmien viilennyspuhaltimien käyttäminen itsetuotetulla aurinkosähköllä. Tutustu Valion ja Väreen tarjoamaan aurinkosähköjärjestelmien hankintakanavaan Valmassa.

Koneklinikka
EU:n kylmäainelainsäädäntö kiristyy
Teknologia
Tekoälystä tehoa talouteen
Teknologia
MilkSafe™ säästää aikaa ja euroja