Huippulaatua euroja unohtamatta

Maitotilayrityksen menestys edellyttää huippulaatuista säilörehua. Sen tuotantokustannukset vaikuttavat koko maitotilayrityksen kannattavuuteen.

Säilörehun tuotantokustannukset vaihtelevat tilojen välillä suuresti. Aina ei välttämättä tiedetä, kuinka kilpailukykyinen oma nurmituotanto on.

Mikä sitten hidastaa säilörehun tuotantokustannusten laskentaa? Usein pullonkaulana ovat sadon määrän arvioiminen ja koneista aiheutuvien kiinteiden kustannusten laskeminen. Nurmipienryhmät tarjoavat oivan mahdollisuuden päästä alkuun tuotantokustannusten laskemisessa. Työkaluja ja neuvoja kannattaa kysyä Valio Artturi® -tiimin asiantuntijoilta. Myös ProAgrian vahvaa osaamista voi hyödyntää.

Sadon määrän selvittämiseen on olemassa sekä vanhoja että uusia konsteja.

Aumassa tai laakasiilossa olevan rehusadon laskemiseen annetaan ohjeita www.karpe.fi-sivustolla. Kuormakohtaiseen punnitsemiseen on saatavilla siirrettäviä vaakoja, ja antureihin perustuvat vaakajärjestelmät yleistyvät hiljalleen noukinvaunuissa.

Koneista aiheutuvien kiinteiden kustannusten selvittämiseen kannattaa nähdä hieman vaivaa tai käyttää ulkopuolista apua. Omista koneista ja työstä aiheutuvia kustannuksia kannattaa verrata esimerkiksi Työtehoseuran keräämiin tilastoihin urakointihinnoista. Monen maitotilayrittäjän tietokoneelta löytyy myös Työtehoseuran TTS-Kone, joka on hyödyllinen apuväline konekustannuksia laskettaessa. Muitakin vaihtoehtoja toki on.

Jos kuiva-ainekilon tuottaminen osoittautuu kalliiksi nykyisen koneketjun takia, voi muutosta tilanteeseen hakea esimerkiksi yhteistyöllä tai ulkoistamalla.

Pellosta aiheutuvien kustannusten hahmottaminen on tärkeää. Hehtaarivuokra on helppo muistaa, mutta omasta pellosta aiheutuvat kustannukset jäävät usein huomioimatta.

Esimerkiksi kaukana sijaitseva kalliilla ostettu pelto, jossa on alhainen satotaso, näkyy armotta ruokintapöydällä olevan annoksen hinta-lapussa.

Peltolohkojen kunto, koko ja etäisyys tilakeskuksesta vaihtelevat suuresti. Ei ole olemassa yhtä säilörehun tuotantostrategiaa, joka sopisi kaikille tiloille. Hyvää satoa kannattaa tavoitella ja välttää säästämistä väärissä paikoissa.

Lopulta kyse on tilakohtaisesta ratkaisusta, jonka kehittämiseen käytetylle ajalle saa hyvän korvauksen. Kannattaa harkita myös Neuvo 2020 -järjestelmän hyödyntämistä. Sieltä on mahdollista saada tuettua neuvontaa tilan kilpailukyvyn parantamiseen.

Asioista ei kannata tehdä liian vaikeita, vaan liikkeelle voi lähteä askel kerrallaan. Tavoitteena on maidon tuotantokustannuksen alentaminen ja oman kilpailukyvyn parantaminen – rehun laatua unohtamatta.

Kuva: Janne Viinanen

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin