Huolehdi hoidon tallentumisesta

Nasevan kehittämistyöpajassa Seinäjoella tammikuussa kirjattiin paljon hyviä kehittämiskohteita tuleville vuosille.

Erityisesti haluttiin helpottaa sisäänkirjautumista kaikkiin tilalla käytettäviin ohjelmiin sähköisen työpöydän kautta. Tämä kehitystyö on Nasevassa jo varsin pitkällä.

Esille nousivat myös lääkitystietojen siirtyminen Nasevaan ja raportit lääkkeiden käytöstä.

Lisäksi lääkitysten kirjaamisen helppoutta ja kohdennettua koulutusta pidettiin tärkeänä. Tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä hoitavien eläinlääkäreiden ja eläinlääkäriohjelmistoja kehittävien tahojen kanssa. Myös mobiiliversiot tietojen kirjaamiseksi olisivat tätä päivää.

Kysy tilallasi käyviltä eläinlääkäreiltä, lähettävätkö he tietoja Nasevaan. Useimmilla eläinlääkäreillä on välineet tähän.

Mikäli eläinlääkäri ei näin kuitenkaan tee ja sinulla on lääkeluovutussopimus terveydenhuollon yhteydessä sopimuseläinlääkärin kanssa, joudut kirjaamaan tiedot itse. Seminologien keräämät hoitokoodit eivät siirry Nasevan tietoihin.

Ota tallennuksen yhteydessä esille hoitojen tallennusohje Nasevasta.

Tarkista, ettei hoito jo ole Nasevassa. Tallenna hoito ohjeen mukaan joko uutena hoitona tai käytä pohjana vanhaa hoitoa. Tallennuksen voi tehdä myös ryhmähoitona, jolloin kaikille valituille eläimille tallentuu sama hoito ja samat lääkkeet yhdellä kertaa. Mikäli toivot lisäopastusta, varaa aika rekisterivastaavalta puhelinkonsultaatioon tai nettiopetukseen.

Naseva kehittää parhaillaan raportointia kuolleisuus- ja hoitotiedoista, eli jatkossa saadaan parempi käsitys kuolleisuudesta eläinryhmittäin sekä antibioottien käytöstä ja voidaan verrata omaa tilaa muihin.

ERJA TUUNAINEN Asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Katso lisää artikkeleita

Nasevasti
Nasevassa tietoa lehmien kytkennästä, laiduntamisesta ja jaloittelusta
Nasevasti
Tavoitteena toimiva terveydenhuolto ja nupoutuskäytännöt
Nasevasti
Tilastotietoa helposti saatavilla