Lääkityksestä Nasevaan mobiilisti

Tänä vuonna Nasevaan on tulossa käyttäjille ilmainen mobiilisovellus, jonka avulla voi siirtää lääkitsemistiedot Nasevaan kätevästi.

Maitotilayrittäjistä ja eläinlääkäreistä koostuva testiryhmä käyttää sovellusta parhaillaan hankkien siitä käyttökokemusta. Mahdollisesti esiin tulleet viat korjataan ja käyttäjien toivomia parannuksia tehdään, minkä jälkeen sovellus on ladattavissa eri sovelluskaupoista.

Tämän appi on kaivattu työkalu etenkin niille tiloille, joille luovutetaan lääkkeitä tulevien tautitapausten hoitoon. Varalle luovutettujen lääkkeiden osaltahan eläinlääkäri ei voi lähettää Nasevaan tietoja omasta eläinlääkäriohjelmastaan, sillä lääkkeitä ei ole luovutushetkellä vielä käytetty.

Työn alla on myös sähköinen terveydenhuoltosopimus. Sen avulla jo Nasevassa oleva tila voi päivittää sopimuksensa, ellei tilan perustiedoissa ole tarvetta muutoksiin. Päivityksellä voi muuttaa vuosittaisten terveydenhuoltokäyntien määrää ja vaihtaa sopimuseläinlääkäriä.

Turvalliseen eläinliikenteeseen keskitytään Ruokaketju 2 -hankkeessa, jossa parhaillaan selvitetään, olisiko Nasevassa olevien tietojen perusteella mahdollista luokitella tiloja terveysstatuksen mukaan.

Naseva näyttää samalta kuin ennen, mutta taustalla on tehty ja tehdään jatkossakin uudistuksia, joista osa ei näy maatilalle asti.

Esimerkiksi teurastamot ja meijerit siirtävät sähköisesti tietoja terveydenhuoltokäynneistä ja lääkitsemisdatasta omiin järjestelmiinsä viime vuonna rakennetun rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa seurannan automatisoinnin, joka on välttämätöntä suuria tietomassoja käsiteltäessä.

Teksti: Paula Halkosaari, rekisterivastaava, Naseva

Erja Tuunainen, asiantuntijaeläinlääkäri, ETT ry

Katso lisää artikkeleita

Nasevasti
Nasevassa tietoa lehmien kytkennästä, laiduntamisesta ja jaloittelusta
Nasevasti
Tavoitteena toimiva terveydenhuolto ja nupoutuskäytännöt
Nasevasti
Tilastotietoa helposti saatavilla