Laboratoriossa: Rehunäytetietojen sähköinen lähetys pilottivaiheessa

Pian rehunäytteen tunnistetietojen lähetys onnistuu mobiilisovelluksen ja viivakoodin avulla.

Rehunäytepussin sulkevan sinisen suoja-teipin poistaminen onnistuu parhaiten taittamalla ensin suojateippi näkyviin ja tarttumalla suojateipin kulmaan. Kuva: Minna-Kaisa Maunumaa

Rehunäytteiden tunnistetietojen lähetykseen on luotu sähköinen näytesaate. Saatteen ensimmäinen pilotointivaihe toteutettiin maitotilayrittäjien testausryhmän kanssa marraskuun puolivälissä.

Rehunäytteen tiedot voidaan lähettää sähköisesti laboratorioon Valman mobiilisovelluksella. Tunnistetiedot kohdistetaan rehunäytepussissa olevaan 13-merkkiseen ja 83-alkuiseen viivakoodiin. Tiedot jäävät talteen Valmaan sähköisten näytesaatteiden näytölle, josta voi seurata näytteen tilaa ja saapumista laboratorioon.

Laboratoriossa tunnistetiedot luetaan rehunäytepussin yksilöllisestä viivakoodista laboratorion tietojärjestelmään. Tulokset näytteestä tulevat tuttuun paikkaan Valmaan Analyysit–Rehunäytteet -palstalle.

Pilotointia eli testausta tehdään vaiheittain. Testausvaiheen jälkeen tehdään havaittuihin havaintoihin korjaukset. Tämän jälkeen toteutetaan seuraava pilotointivaihe, kunnes todetaan toiminto käyttöönotettavaksi.

Sähköisen näytesaatteen täydentämisestä löytyy video-ohje Valman Valio Laboratorio -palveluista: Ohjeet ja oppaat / Näytesaatteet ja näytteenotto-ohjeet / Sähköiset näytesaatteet.

Sähköisen näytesaatteen käyttöönotosta tullaan tiedottamaan tarkemmin Valmassa.

Minna-Kaisa Maunumaa Kehitysvastaava

Seinäjoen tuottajalaboratorio

Valio Laboratorio -palvelut

Katso lisää artikkeleita

Laboratoriossa
Stafylokokit aiheuttavat edelleen eniten utaretulehduksia
Laboratoriossa
Hinnoittelunäytteiden määrä kasvaa vuoden 2023 alusta
Laboratoriossa
Maidon hinnoittelu perustuu analyysitulosten keskiarvoihin