Maailmanmenoa

Maitotilayrittäjille erittäin haasteellinen vuosi alkaa olla lopuillaan. Maidon tuottajahinta ei ole tyydyttävällä tasolla, ja historiallisen kuiva kasvukausi on aiheuttanut isolle osalle viljelijöistä ylivoimaisia vaikeuksia saada riittävä rehusato talteen. Alueelliset erot ovat suuria ja paikallisia. Ostorehukustannusten voimakas nousu koskee kaikkia maitotiloja. Monella tilalla niin taloudelliset kuin henkisetkin voimavarat alkavat olla lopussa.

Valiolaiset osuuskunnat pyrkivät eri tavoin tukemaan omistajiaan vaikeassa tilanteessa. On luotu erilaisia rehupörssejä välittämään rehuja tilojen välillä. Samoin on kehitetty edullisia rahoitusmuotoja ostorehukustannusten jakamiseksi pidemmälle ajalle.

Haasteista huolimatta – tai niiden takia – tiloilla mietitään tapoja kehittää ja helpottaa viljelijäperheen arkea. Jokaisen tilan tulee miettiä tulevaisuutta omista lähtökohdistaan. Suomen mittakaavassa suuret, monen tilan yhtiöt sekä yhtymät ovat nykyisin lisääntyneet ja saaneet paljon julkisuuttakin.

Ne ovat luonteva, mutta pieni osa maitotiloilla tapahtuvaa kehitystä. Edes mittava uudisrakentaminen ei aina ole edellytys tilan tuotanto-olojen parantamiseen. Isäntäparin jaksamiseen ja eläinten hyvinvointiin voi esimerkiksi lypsyjärjestelmän vaihdolla olla suuri vaikutus.

Maatalouden rakennekehitys tulee vääjäämättä jatkumaan kaikilla tuotannonaloilla. Se, että naapuri lopettaa viljelyn, voi kuitenkin avata myös mahdollisuuden oman rehuntuotannon kehittämiseen ja laajentamiseen.

Edellä kuvattu velvoittaa myös Valiota jatkuvaan kehittämiseen ja tuotantonsa tehostamiseen. Viimeisen neljän vuoden aikana yhtiö on käynyt läpi rajut leikkaukset niin henkilöstön kuin tuotantokustannustenkin osalta. Viime keväänä Valion hallitus päätti kuitenkin aloittaa uuden, yhtiön toimintaa läpikäyvän säästö- ja tehostamisohjelman, joka saatiin syksyllä konkreettisesti käyntiin. Vuoden 2019 osalta edellytetään jo tuloksia, mutta vuonna 2021 ohjelman koko tehon tulee olla käytössä. Projekti on yhtiön ylimmän johdon ja hallituksen seurannassa.

Valio Oy on jatkossakin osuuskuntiensa kautta maitotilayrittäjien omistama maidon jalostukseen keskittyvä yritys. Koti- ja lähimarkkina ovat yrityksen selkäranka nyt ja tulevaisuudessa, ja ne ovatkin kehittyneet tänä vuonna odotetusti. Maidottomien tuotteiden kehittämistä ja markkinan laajentamista jatketaan myös suunnitellusti.

Maidontuotanto on tällä hetkellä haastavaa kaikkialla.

Maitoa on markkinoilla liikaa, eikä pienin syy ole hallitsematon tuotanto Euroopassa. Yhä vahvemmat ja suuremmat yhtiöt niin maidon jalostuksessa kuin markkinoinnissakin käyttävät tilannetta häikäilemättä hyväkseen: tuotteita syntyy tehokkaissa laitoksissa pitkinä sarjoina. Maidon tuottajahinta on tässä kuviossa aina kulu, jota pyritään minimoimaan.

Myös valiolaista maitoa riittää merkittävässä määrin markkinoitavaksi eri puolille maailmaa, mutta Valio ei voi olla kestävästi mukana bulkkimarkkinassa. Myös viennin tulee jatkossa tukea hyvää maitotuottoa. Yhtiömme viennissä kartoitetaan ja käydään neuvotteluja jatkuvasti ympäri maailmaa huipputuotteidemme markkinoille saamiseksi.

Valio on kuitenkin pieni peluri näissä pöydissä. Eteneminen edellyttääkin yhteistyötahojen ja kumppanuuksien löytämistä. Maailman innovatiivisimman meijeriyhtiömme maine on hyvä ja tuloksia myös syntyy.

Jaksamista ja mahdollisimman rauhallista joulun aikaa!

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin