Maitomarkkinoilla hinnat ovat nousussa

Elämme poikkeuksellisia aikoja, ja se näkyy myös maitomarkkinoilla. Rasvattoman maitojauheen hinta rikkoi EU-komission tilastoseurannassa 4 euron kilohinnan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001. Voin lähes 6,5 euron kilohinta vastaavassa tilastossa on lähes yhtä poikkeuksellista.

Tällä kerralla voin ja rasvattoman maitojauheen hintapiikki voi kestää kauemmin kuin vuosina 2007 ja 2013. Valion strategiaa ei kuitenkaan aiota muuttaa bulkkituotteiden suuntaan, sillä pidemmällä aikavälillä emme perustuotteita valmistamalla pysty saavuttamaan riittävää tilityskykyä osuuskunnille. Positiivista haastavassa ajassa on se, että globaalilla tasolla maitotuotteiden kysyntä on kasvussa.

Maidon tuotantokustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Olemme viime vuoden, ja erityisesti viime viikkojen, aikana joutuneet todistamaan poikkeuksellisen nopeaa kustannusnousua. Valio on nostanut tavanomaisesti tuotetun maidon tilityshintaa osuuskunnille tänä vuonna huhtikuun puoliväliin mennessä 6 senttiä ja luomumaidon tilityshintaa 4 senttiä. Maitotilayritysten tuotantokustannukset ovat tällä hetkellä kuitenkin epäterveellä tasolla, ja Valion johto sekä koko henkilöstö ovat tietoisia maitotilojen tilanteen vakavuudesta. Yrityksen jokaisessa toiminnossa tehdään hartiavoimin töitä tilityskyvyn parantamiseksi.

Vuoden alussa Valiolla starttasi uusi tulosparannusohjelma #2025, jonka tavoitteena on saavuttaa säästöjä edelleen niin liiketoiminnan kehittämisen, prosessien ja toiminnan tehostamisen kuin kulujen hallinnan kautta. Edellinen tehostamisohjelma #2021 saatiin viime vuoden lopussa päätökseen, ja sen tulokset ylittivät asetetut tavoitteet.

Sodan seurauksena ruoka on kallistumassa maailmanlaajuisesti.

Ukrainassa käydään tätä kirjoittaessani kovia taisteluita. Vaikuttaa todennäköiseltä, että koko maailmaa joko suoraan tai välillisesti koskeva kriisi tulee jossain muodossa jatkumaan useita vuosia. Valion toiminnassa jatketaan varautumista kriisitilanteen pitkittymiseen.

Sodan seurauksena ruoka on kallistumassa maailmanlaajuisesti. Lähes päivittäin saamme lukea uutisia kiihtyvästä inflaatiosta, ja kuluttajien ostovoiman heikkenemisellä on vaikutuksensa myös Valion liiketoimintaan.

Julkisessa keskustelussa meille on tullut palautetta, miksi elintarviketeollisuus ei nosta asiakashintojaan, kun tuotantokustannukset ovat nousseet huimasti niin alkutuotannossa kuin teollisuuden omissakin prosesseissa. Valiolla olemme olleet – ja tulemme olemaan – hereillä hinnankorotusten suhteen, ja toteutamme niitä reagoiden viime aikojen rajuun kustannusten nousuun. Asia ei ole kuitenkaan täysin mustavalkoinen. On totta, että jokaisen meistä on syötävä päivittäin, mutta samalla on tiedostettava se, että kuluttajat tekevät omat valintansa sen suhteen mitä kauppakassiinsa poimivat. Myös vähittäiskauppa tekee omat itsenäiset päätöksensä kuluttajahinnoittelusta. Valion on siis arvioitava hinnankorotusten yhteydessä tarkasti se, minkälainen vaikutus muutoksella on menekkiin.

Suomalainen maidontuotanto on maamme huoltovarmuuden perusta, ja on hyvä muistaa arvostaa omaa työtään tästäkin näkökulmasta. Nyt jos koskaan myös yhteiskunnassa on herätty ymmärtämään oman maataloustuotantomme arvo.

Hyvää tulevaa kasvukautta vaikeista ajoista huolimatta!

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla