Siirrä rauhallisesti

Laidunkauden alla on hyvä muistaa, että nautojen siirtäminen on riskialtista työtä, jossa rauhallisuus on valttia. Pelkäävä eläin on arvaamaton ja vaarallinen, joten luottamus eläimen ja ihmisen välillä on tärkeää. vakaat olosuhteet ja tutut rutiinit pitävät tunnelman turvallisena.

Yhteistyö on sujuvaa, kun hoitaja toimii vuorovaikutuksessa hoidettavansa kanssa ja tuntee tämän lajinmukaisen käyttäytymisen ja persoonan. Nauta on laumaeläin, joka seuraa johtajaa. omassa ryhmässä naudat tuntevat olonsa turvalliseksi, jolloin niiden käyttäytymistä on helpompi seurata.

Kuulo on naudalle tärkeä aisti ja ihmisen kuuloa parempi. nauta kuulee varsinkin korkeita ääniä, joita ihminen ei kuule. Kimeä-äänisen normaali puhekin voi olla joskus naudalle liikaa. Naudan näkökenttä on laaja, mutta aivan suoraan eteen tai taakse nauta ei näe. Jos lähestyt nautaa suoraan takaa, voit saada potkun. Nauta havaitsee hyvin liikkeen, mutta syvyysnäkö on huono.

Naudan käyttäytymistä eri tilanteissa ohjaa pelko, aggressio, opittu käyttäytyminen ja vaistot. Kasvissyöjänä nauta kuuluu saaliseläimiin ja pelko on saaliseläimen hengissä säilymisen ehto. Pelkäävälle eläimelle rankaiseminen aiheuttaa stressiä. naudan muisti on hyvä. Uusista asioista kannattaa tehdä miellyttävä muistijälki. Nauta oppii hyvin palkitsemalla ja esimerkistä. Nautojen kanssa on mukavampi toimia, jos tuntee perussäännöt pakoalueesta ja tasapainopisteestä. Pakoalue on naudan yksityinen alue, jonka sisäpuolelle mennessä nauta liikkuu poispäin lähestyjästä. Pakoalueen suuruus riippuu siitä, kuinka tottunut nauta on käsittelijään.

Tasapainopiste on naudan lavan kohdalla. Eläin on parhaiten hallittavissa sivulta, lapojen kohdalta. Jos hoitaja siirtyy tasapainopisteen takapuolelle, eläin kulkee eteenpäin. Jos hoitaja siirtyy tasapainopisteen etupuolelle, eläin kulkee joko taaksepäin tai kääntyy poispäin. Johtajaeläintä seuraava, lauman toisena tuleva eläin, ei normaalioloissa ohita laumanjohtajan lavan tasapainopistettä.

Ylempiarvoista nautaa väistävä nauta saattaa paetessaan tönäistä hoitajaa. Myös omasta ryhmästä erotettu arka nauta voi olla pitelemätön. Nautaryhmän yksilöiden ja arvojärjestyksen tunteminen auttaa ennakoimaan riskejä.

Kaikesta huolimatta eläin voi käyttäytyä arvaamattomasti, joten turvaa aina pakotiesi. Yksintyöskentely on riski, työskentele kaverin kanssa kun vain mahdollista.

Kuva: Janne Viinanen

Katso lisää artikkeleita

Työ kevyeksi
Nostaminen on riski!
Työ kevyeksi
Tunnista, estä ja eristä melu
Työ kevyeksi
Parempi katsoa kuin kaatua