Älä kaasuta!

Polttomoottorikäyttöiset työkoneet keventävät työtä. Pakokaasuissa on kuitenkin terveydelle erittäin haitallisia pienhiukkasia, jotka jäävät hengitysilmaan sisätiloissa koneilla työskennellessä.

Polttomoottorikäyttöisten koneiden käyttö sisätiloissa on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yleisintä koneiden käyttö on suuremmilla tiloilla ja isoilla kotieläintiloilla. Esimerkiksi lypsykarjatiloilla pienkuormaimia, rehunjakovaunuja, traktoreita ja kurottajia käytetään sisätiloissa jopa kolminkertaisesti aiempaan verrattuna.

Polttomoottorikäyttöisten koneiden pakokaasu sisältää haitallisia pienhiukkasia. Kun konetta käytetään navetassa, voi pienhiukkasten määrä työympäristössä olla yli satakertainen verrattuna ulkoilmaan. Ajon loputtua pienhiukkasten määrä ilmassa laskee erityisen hitaasti etenkin kylmänä vuodenaikana, kun ovia pidetään kiinni ja ilmanvaihtoa vähennetään.

Pienhiukkasille altistumista voi vähentää monella tavalla. Polttomoottorikäyttöistä konetta kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää työjakson lopussa, jolloin altistumisaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Rauhallinen ajotapa huomattavan pienillä kierrosluvuilla vähentää riskiä. Tuotantorakennus kannattaa tuulettaa kunnolla. Koneita on hyvä säilyttää erillisessä tilassa, jolloin käynnistyksen pakokaasut eivät jää työskentelytilaan. Kylmällä säällä käytetään lohkolämmitintä. Pakokaasun pienhiukkaspäästöt sisätiloissa voivat olla niin merkittäviä, että työn aikana kannattaa käyttää asianmukaista hengityksensuojainta. Jos mahdollista, valitse kone, jossa on sähkö- tai kaasumoottori.

Osallistu Melan työturvallisuuskampanjaan! Tarjolla on tietoa, palveluita ja kilpailuja.

Lue lisää mela.fi/nollatapaturmaa

Kuva: Janne Viinanen

Työ kevyeksi
Nostaminen on riski!
Työ kevyeksi
Tunnista, estä ja eristä melu
Työ kevyeksi
Parempi katsoa kuin kaatua