Utaretulehdusbakteereiden antibioottiherkkyyttä tutkitaan vuonna 2022

Tutkimukseen valituille tiloille lähetetään näytteenottoputket ohjeineen.

Suomessa utaretulehdusta aiheuttavien bakteereiden antibioottiherkkyyttä on tarkasteltu noin 10 vuoden välein. Tulevassa MastiittiResistenssi2022-hankkeessa selvitetään utaretulehdusta aiheuttavien bakteereiden antibioottiherkkyyttä Suomessa. Ruokavirasto tulee lähestymään maitotilayrittäjiä tutkimukseen osallistumiseen ja tutkimuksen taustaan liittyen vuonna 2022.

Tutkimus on osa FINRES-Vet ohjelmaa. FINRES-Vet on Suomessa vuodesta 2002 alkaen käynnissä ollut antibioottiresistenssin seurantaohjelma. Ohjelmassa tutkitaan eläinten ja ihmisten välillä leviävien taudinaiheuttaja- eli zoonoosibakteerien, eläimille tautia aiheuttavien bakteerien sekä indikaattoribakteerien antibioottiherkkyyttä. Tutkimus on myös osa Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallista toimintaohjelmaa (AMR-NAP). Tutkimus tehdään Ruokaviraston, Valion ja Helsingin yliopiston yhteistyönä.

Tutkimukseen kutsutuille tiloille lähetetään näytteenottoputket ohjeineen vuoden 2022 aikana maito-auton mukana. Tilan tulee ottaa äkillisistä ja piilevistä utaretulehduksista normaalin PCR-näytteen lisäksi neljännesmaitonäytteet bakteeriviljelyä varten. Näytteet lähetetään normaalissa näytekuljetuksessa maitoautojen ja kuriirikuljetusten mukana Valion Seinäjoen aluelaboratorion mastiittilaboratorioon, missä näytteet analysoidaan PCR-menetelmällä, kerätään rinnakkaisnäytteet, pakastetaan ne ja toimitetaan Ruokaviraston käyttöön.

Ruokavirastossa näytteet valitaan bakteeriviljelyyn PCR-tutkimustuloksen perusteella. Valituista näytteistä eristetään taudinaiheuttajabakteerit ja määritetään niiden antibioottiherkkyys. Tuloksia julkaistaan Maito ja me -lehdessä, kansallisissa ja kansainvälisissä resistenssiseurantaraporteissa sekä tieteellisinä artikkeleina kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi aiheesta järjestetään Valio Terveys -webinaari. Valitettavasti emme toimita tiloille tilakohtaisia tuloksia suuren tilamäärän vuoksi, mutta alueelliset esiintymistiedot käydään läpi webinaarissa.

  • Tutkimukseen ei tarvitse ilmoittautua ja osallistuminen on vapaaehtoista.
  • Tutkimukseen valituille tiloille lähetetään maitonäytteenottoputket sekä tarkemmat ohjeet.

Teksti on tehty yhteistyössä Ruokaviraston johtavan asiantuntijan Tiina Aution kanssa.

Laboratoriossa
Maidon hinnoittelu perustuu analyysitulosten keskiarvoihin
Laboratoriossa
Laboratorioanalyysi­tulokset sähköisesti
Laboratoriossa
Laboratoriossa