Valioryhmä siirtyy sopimustuotantoon

Maailma on tällä hetkellä poikkeuksellisessa tilassa koronaviruksen takia. Ihmisten terveyden lisäksi talous kokee kovia ja pandemialla tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia. Tässä vaiheessa on kuitenkin keskityttävä olennaiseen. Valio alkutuotannon ja maidonhankinnan osalta se on tarkoittanut aiemmin tehtyjen kriisivarautumissuunnitelmien ja skenaarioiden päivittämistä sekä reagointia muuttuvaan tilanteeseen. Samaa tapahtuu maitotiloilla. Tilanteen vakavuus on tullut kaikille selväksi.

Torstaina 26.3. Valio ja osuuskunnat tiedottivat sopimustuotantoon siirtymisestä. Kyseessä on erittäin suuri muutos. On päivänselvää, että päätös aiheuttaa paljon keskustelua ja myös tuohtumusta. Miksi Valio, maidontuottajien omistama maidonjalostusyritys, vähentää maitotilojen vapautta ja vaikeuttaa tilojen tulevaisuuden suunnitelmia? Vastaus on yksinkertainen: jotta Valio menestyisi ja ennen kaikkea, että valiolaiset maidontuottajat menestyisivät myös tulevaisuudessa. Valio pyrkii hankkimaan osuuskunnilta niin paljon maitoa, kuin se pystyy järkevällä ja tehokkaalla tavalla käsittelemään käytettävissä olevan jalostuskapasiteetin ja markkinatilanteen huomioon ottaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lyhyellä aikavälillä pyrimme vähentämään maltillisesti jalostettavaksi tulevan maidon määrää. Pidemmällä aikavälillä Valiolle voi tulla tarve lisätä jalostettavaksi tulevan maidon määrää − tavoitteena ei missään nimessä ole ajaa maidontuotantoa alas.

Isot muutokset ovat harvoin helppoja. Siirtyminen sopimustuotantoon ei tee poikkeusta.

Osuuskunnat tekevät itsenäiset päätökset osuuskunnan ja maitotilojen välisestä toteutuksesta. Yhteistä Valio-ryhmän osuuskunnille on se, että juuri valmistuneet ja valmistumassa olevat investoinnit pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.

Sopimustuotantoon siirtyminen vaikuttaa eniten niihin tiloihin, joilla on lähiajalle suunnitelmia maitomäärän kasvattamiseen investoinnin tai jonkin muun toimenpiteen kautta. Investoinnin lykkääntyminen on pienempi paha kuin kannattamattoman investoinnin toteuttaminen. Tällä viittaan siihen tilanteeseen, mikä olisi voinut olla edessä, mikäli päätös sopimustuotantoon siirtymisestä olisi jätetty tekemättä. Valiolaisen maitoketjun kaikkien osa-alueiden kehittäminen jatkuu.

Katso lisää artikkeleja

Katsaukset
Sanoilla on väliä
Katsaukset
Veturin voimalla eteenpäin
Katsaukset
Maitoa tarvitaan jatkossakin meillä ja maailmalla