Valion omistajastrategia uudistui

Valion liiketoimintastrategiaa on uudistettu tämän vuoden aikana. Samaan aikaan myös omistajastrategiaa on päivitetty. Mukana uudistuneessa omistajastrategiassa on paljon tuttua, mutta myös uusia periaatteita on linjattu.

Valion toiminnan tarkoitus ja tavoitteet ovat omistajayrittäjien tuottaman maidon jalostaminen ja elinkeinon tukeminen maksamalla maidosta mahdollisimman korkeaa, eurooppalaisten osuustoiminnallisten meijeriyritysten tasoista hintaa omistajayrittäjille. Maidon tilityshinnan taso pyritään pitämään myös jatkossa mahdollisimman vakaana.

Omistajastrategian uudistuessa suurimmat muutokset aiempaan verrattuna liittyvät sopimustuotantoon. Vuoden 2021 alusta maidon hankinta perustuu Valio-ryhmässä hankintasopimuksiin, joiden perusteella Valio ostaa maidon hankintaosuuskunnilta. Sopimustuotantoon siirtyminen varmistaa maidon mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen markkinoilla, ja valiolaisen maitoelinkeinon kannattavuuden turvaamisen pitkällä aikavälillä tasapuolisesti maan eri osissa.

Maitotilayrittäjien omistamat maidonhankintaosuuskunnat omistavat Valio Oy:n osakkeet, ja omistajat ovat aktiivisesti sitoutuneet turvaamaan Valion omien pääomien riittävyyttä. Omistajaosuuskuntia on 14, joista Valiolla on hankintasopimus viiden kanssa. Yrityksen toimintaa valvoo neljästä maitotilayrittäjästä koostuva Valion hallitus, ja edelleen 27-jäseninen Valion hallintoneuvosto, jossa on 23 maitotilayrittäjäjäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa. Hallituksessa ja hallintoneuvostossa voi olla vain sellaisten osuuskuntien jäseniä, joilla on hankintasopimus Valion kanssa, ja jäsenten tulee kuulua myös osuuskunnan hallintoon.

Omistajastrategiassa on linjattu, että yli puolet Valion hallituksen jäsenistä tulee edustaa maitotilayrittäjiä, mutta hallituksessa voi olla myös ammattilaisjäseniä.

Valion omistajahallinto perustuu alueelliseen edustuksellisuuteen ja tasapuolisuuteen, ja pyrimme edistämään hallinnon monimuotoisuutta.

Valio kunnioittaa osuustoiminnallisia arvoja ja edistää kotimaisen ruoantuotannon ja valiolaisten maitotilayrittäjien asemaa edunvalvontatyöllä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Uudistuneen omistajastrategian mukaisesti Valiolla voi olla jatkossakin muuta kuin maidonjalostukseen perustuvaa liike-toimintaa. Mehut ja marjakeitot, Valio Oddlygood® tuotteet, sekä vaikkapa logistiikkapalvelut, joita Valio yrityksille tarjoaa, tuottavat maitotilayrittäjiemme maidolle lisäarvoa. Mikäli liiketaloudellisia perusteita on, myös muiden toimijoiden maitoa ja maitovalmisteita voidaan ostaa.

Mitä palveluita Valio ja osuuskunnat jatkossa yrittäjilleen tarjoavat? Eri asiantuntija-, analysointi- tai esimerkiksi tilasäiliöpalvelut ovat maitotilojen toiminnan kannalta merkittävässä roolissa. Omistajastrategiassa olemme ottaneet huomioon maitotilayritysten kannattavuutta, maitoraaka-aineen laatua, eläinterveyttä tai esimerkiksi vastuullista toimintaa tukevien palveluiden saatavuuden turvaamisen jatkossakin.

Me Valio-ryhmässä haluamme toimia aloitteellisesti ympäristö- ja ilmastokeskustelussa, ja pyrimme aktiivisin toimin kohti hiilineutraalia maitoketjua vuoteen 2035 mennessä. Alkutuotannossa ilmastotehokkuutta kehitetään tiloilla ensisijaisesti vapaaehtoisin toimin. Eläinterveydestä ja eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat − ja myös tulevaisuudessa tulevat olemaan − keskeisiä edellytyksiä maidontuotannon jatkuvuudelle, samoin kannattavan maidontuotannon turvaaminen.

Katso lisää artikkeleita

Katsaukset
Kohti valoisampaa vuotta 2021
Katsaukset
Tehokkuus ja hinnat kannattavuuden ytimessä
Tavataan Valiolla
Huomio tuotantokustannuksiin