Avoimuus työnantajan valttina

Mistä löytäisin hyvän työntekijän maitotilalle? Entä mitä ottaa huomioon, jotta olisi hyvä työnantaja? Selkeät rutiinit ja mahdollisuus vaikuttaa auttavat työntekijää sitoutumaan tilan toimintaan.

Jotta tilan toiminta olisi sujuvaa ja mielekästä, kaikkien tilalla työskentelevien tulisi tietää tehtävänsä jo heti työpäivän alussa. Jos päivät kuluvat hätätilanteita selvitellen, työskentelystä tulee tehotonta ja stressaavaa.

”Töiden selkeys ja rutiinien tunteminen vaikuttavat sekä tilan työntekijän että maitotilayrittäjän työhyvinvointiin”, hankintapäällikkö Tero Kanala Osuuskunta Maitosuomesta sanoo. Kun työntekijälläkin on selkeä kuva tilan päivittäisistä tehtävistä ja toiminnasta, hän pystyy osallistumaan tilan kehittämiseen. Kanala kannustaa keskustelemaan avoimesti ja pitämään vuorovaikutusta yllä aktiivisesti – myös työpäivän aikana.

”On hyvä kertoa työntekijälle esimerkiksi, jos on lähdössä käymään kirkonkylällä. Hän saattaa tarvita navettaan jotain, jolloin nouto onnistuu samalla, eikä tarvikkeen puuttumista tarvitse todeta vasta iltalypsyn aikaan.”

Työntekijöistä maitotilayrittäjä voi joutua kilpailemaan, koska maatalousalalla – kuten monilla muillakin aloilla – kärsitään työvoimapulasta. Houkutteleva työnantaja huolehtii, että työntekijän työolot ovat kunnossa ja myös henkisestä jaksamisesta välitetään. Yrittäjä voi sitouttaa työntekijää olemalla avoin ja esimerkiksi pyytämällä työntekijältä kehitysideoita. Myös talousasioista voi Kanalan mukaan puhua avoimesti, jotta työn- tekijälle avautuu mahdollisuus vaikuttaa tilan tuottavuuteen.

On tärkeä nostaa esiin onnistumisia ja palkita työntekijöitä.

”Yksikkökustannus maitolitraa kohden on neutraali tieto, joka auttaa jokaista tilalla työskentelevää pohtimaan eri toimien vaikuttavuutta tuottavuuteen”, Kanala vinkkaa. On myös tärkeä nostaa esiin onnistumisia ja palkita työntekijöitä.

”Juustopaketti tai kakkukahvit sopivassa hetkessä ovat mukava tapa huomioida hyvä työ”, Kanala toteaa. Työpaikan houkuttelevuutta voi lisätä keksimällä, miten työntekijän muu elämä linkittyisi luontevasti työarkeen. Ideoita kannattaa miettiä vähän laajemminkin. Kanala kertoo yhden, hieman yllättävänkin esimerkin.

”Eläintenhoitajat ovat eläinrakkaita, joten esimerkiksi koiratarha pihalla voisi olla vetovoimatekijä. On helpompi käydä töissä, kun omaa lemmikkiä ei tarvitse jättää yksin.”

Monikulttuurisuus on tuttua maitotiloillakin, sillä työvoimaa saadaan myös ulkomailta. Kanala kannustaa yrittäjää tutustumaan työntekijän kulttuuriin ja tapoihin huolellisesti.

”Maatilalla töihin voi ohjata näyttämällä itse esimerkkiä, joten yhteisen kielen puuttuminen ei ole niin iso este. Eri kulttuureissa asioilla on kuitenkin eri merkityksiä, ja ne olisi hyvä tiedostaa. Yhteinen kieli kyllä kehittyy aikanaan.”

Kanala muistuttaa, että maaseutuelinkeinojen työehtosopimus määrittelee kaikkien työntekijöiden työehdot huolimatta siitä, mistä päin maailmaa työntekijä tulee.

”Työnantajan velvollisuudet ovat pitkäaikaisia velvollisuuksia. Kun tutustuu työehtosopimuksen sisältöön huolellisesti, tietää toimivansa oikein, ja työntekijätkin viihtyvät.”

Tilan johtamista ja hyvänä työnantajana toimimista voi opiskella esimerkiksi Suomen Yrittäjäopistossa. Lisäksi eri hankkeilla on omia koulutuksia, ja myös paikallisissa oppilaitoksissa opetetaan yrittäjätaitoja.

”Opiskellessa pääsee tuulettamaan omia ajatuksiaan ja oppimaan muilta, vaikka opetettava aihe ei olisikaan ihan täsmällisesti oikea. Esimerkiksi taloutta opiskellessa voi omaksua ihan muun alan yrittäjiltä tärkeitä oppeja oman tilan johtamiseen”, Kanala sanoo.

Työntekijän eläke- ja vakuutusasioiden hoitaminen kuuluu maitotilayrittäjän työnantajavelvollisuuksiin samoin kuin palkanmaksusta ja sosiaaliturvamaksuista huolehtiminen. Maitotilan työntekijän eläkevakuutusasiat hoituvat asiantuntevasti ja joustavasti Valion Eläkekassassa, vaikka maitotilayrittäjä itse on yleensä Melassa vakuutus- ja eläkepalveluiden piirissä.

”Valion Eläkekassan etuja ovat hyvä palvelu ja eläkeyhtiöitä edullisempi vakuutusmaksu. Pystymme toimimaan ketterästi ja yksilöllisesti. Meitä on helppo lähestyä”, Valion Eläkekassan asiakkuuspäällikkö Pekka Huovila kertoo. Myös kesätyöntekijöiden työeläkevakuutuksissa voi kääntyä Valion Eläkekassan puoleen.

”Iso osa asiakkaistamme on sellaisia, joilla on palkanmaksua vain esimerkiksi muutamana kuukautena vuodessa. Vakuutusmaksuthan menevät vain toteutuneista palkoista”, Huovila vahvistaa. Hän lisää, että myös maitotilojen ulkomaalaiset työntekijät vakuutetaan Suomessa.

Myös työntekijän työkyvyn heikentyessä voi kääntyä Valion Eläkekassan puoleen. Työperäisiä ongelmia tulee toki ehkäistä hyvällä työsuunnittelulla ja -ergonomialla, mutta aina sekään ei auta.

”Heikkenevään työkykyyn tulee reagoida mahdollisimman nopeasti. Työterveyshuollosta saa alussa varmasti hyviä vinkkejä siitä, miten eri tilanteissa voisi helpottaa työntekijän tilannetta ja voisiko esimerkiksi työnkuvaa muokata tai vähentää työaikaa”, Valion Eläkekassan eläkeasiantuntija Maria Oksa neuvoo. Jos sairausloma pitkittyy, kannattaa ottaa yhteyttä Valion Eläkekassaan.

”Voimme yhdessä miettiä työssä jatkamisen vaihtoehtoja, kuten työkokeilua tilalla muokatussa työssä tai muita ammatillisen kuntoutuksen keinoja. Tai jos työhön palaaminen ei ole mahdollista, neuvomme työkyvyttömyyseläkkeen hakemisessa”, Oksa vinkkaa.

Katso syksyn Valio Talk -webinaaritallenne Valman videokirjastosta
Yhtenä aiheena webinaarissa käsiteltiin maitotilan johtamista ja työnantajana toimimista.

Teksti: Susanna Cygnel
Kuva: 123rf

Työ ja terveys
Uudistavaa viljelyä verkossa – oletko valmis?
Työ ja terveys
Apua jaksamiseen ja oman tilan kehittämiseen
Työ ja terveys
Maitotilayrittäjän ja eläinten hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa