Uudistavaa viljelyä verkossa – oletko valmis?

Baltic Sea Action Groupin Uudistavan viljelyn E-opiston kurssin voi sisällyttää Valion vastuullisuuslisään vapaaehtoisena toimena. Luonnonvara-alan opettaja Maarit Partanen teki Savonia ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyön E-opiston kehittämisetä. Tässä jutussa Maarit kertoo, miten maidontuottaja voi tukea luonnon monimuotoisuutta omalla tilallaan ja suorittaa kurssin sisältöä vaikkapa traktorin ratissa oppimateriaaleja kuunnellen.

Ruoka, ilmasto, muutos, maatalous, maaperä, monimuotoisuus, viljely, biodiversiteetti, pörriäiset, hiiliviljely. Asioita ja merkityksiä, toivottavasti monelle lukijalle jo tuttujakin. Monenlaisia asioita yhdistetään alkutuotantoon. On hyvä muistaa, kuinka tärkeä merkitys jokapäiväisillä pienilläkin asioilla voi olla. Jokaisella viljelijällä on mahdollisuus edistää ja ylläpitää luonnon ja ilmaston hyvinvointia. Suuressa kuvassa tarkasteltuna yksittäisen henkilön pienikin toimi voi muuttua isoksi asiaksi ja merkitykseksi: esimerkkinä oman pihan, navetan ympäristön tai pellon ojanpientareen luonnonkukkien tuoma elinympäristö pörriäisille ja muille eliöille.

Jättämällä pörriäisille elinympäristöjä käyttöön, jokainen voi edistää monimuotoisuutta ja näin myös luonnon ja elinympäristöjen hyvinvointia. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja ylläpitäminen on yksi olennainen osa uudistavan viljelyn periaatteita. Monimuotoisuuden vaaliminen ja edistäminen on kaikkien yhteinen tehtävä kuluttajasta viljelijään.

Toimien toteutus voi tilalla olla hankalaa, jos tieto käytännön toimista puuttuu. Tietoisuutta uudistavan viljelyn käytännöistä olisikin tärkeää saada jaettua koulutuksen, neuvonnan ja yhteistyön voimin tilatasolle saakka.
- Maarit Partanen
Lohkon viljelykierrossa mukana apilakasvusto tukemassa maan kasvukuntoa. Samalla kasvusto antaa elinympäristön monille eri pörriäisille ja eliöille. (Maarit Partanen 2020)

E-opiston kurssi on valinnainen osa vastuullisuuslisää

Valion maitotilayrittäjillä on ollut mahdollisuus vuodesta 2023 alkaen vastuullisuuslisään myös E-opiston kautta. Siellä suoritettava 60 tunnin verkkokurssi on yksi vapaaehtoinen osa Valion vastuullisuuslisää.

Kun maitotilayrittäjä on suorittanut kurssin, merkitään oma tuottajanumero kurssin tietoihin, omaan profiiliin. Tieto siirtyy sieltä Valmaan. Kurssi on saatavilla jatkuvasti, ja voit edetä omaan tahtiin juuri silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. Kurssilla on mahdollisuus edetä myös kuuntelemalla materiaalia äänikirjan tapaan. Voit aloittaa kurssin syksyllä kasvukauden kiireiden hellitettyä tai jo kevään ja kesän aikana vaikkapa traktorin ratissa oppimateriaalia kuunnellen. Osioita on yhteensä 11, ja niihin sisältyy myös monivalintatehtäviä ja lyhyitä esseemuotoisia vastauksia.

Tehtävät on helppo tehdä oman tilan tiedoilla. Samalla ne pakottavat sinut ajattelemaan tarkemmin mm. lohkojesi kasvukuntoa ja mahdollisuuksia. Tehtävät perustuvat kaikki oppimateriaaleihin, ja saat varmasti paljon vinkkejä oman tilasi kehittämiseksi.

Valio on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista Baltic Sea Action Groupille (BSAG). Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Valio ja BSAG ovat koonneet verkkokurssin ja materiaalin kaikkien saataville. Koottu tieto ja käytännön menetelmät pohjautuvat kaikki tutkittuun tietoon suomalaisen maanviljelyn näkökulmasta, olosuhteet huomioiden. Tieto on koottu yhteistyötilojen kautta juuri käytännön menetelmiä hyödyntäen ja havainnoiden. Kehitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä muiden toimijoiden, tuottajien ja tilojen kanssa. Materiaalin ja verkkokurssin halutaan olevan entistäkin saavutettavampi, tunnetumpi ja sitä kautta mahdollisimman monelle tueksi oman työn ja tilan toiminnan kehittämiseksi.

Verkkoympäristön mahdollisuudet

Ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja niihin vastaaminen alkutuotannon puolella on otettu Suomessa vakavasti ja toimiin on ryhdytty. Koulutuksen tarve on vahva ja erilaiset itseopiskeltavat verkkoympäristöt ovat loistava tapa tiedon jalkauttamiseen.

E-opiston alustan lukujen osioiden ulkoasu. (Uudistavan viljelyn E-opisto 2021)

Tietoisuus pelkän oppimisalustan olemassaolosta ei kuitenkaan riitä tiedon lisäämiseksi. Uudistavan viljelyn termistö ja tarkoitukset täytyy tuoda tutuiksi. Tähän löytääkin nyt paljon oivalluksia ja vastauksia mm. tämän verkkomateriaalin kautta.

Kiinnostus vai hämmennys?

Opinnäytetyön kautta toteutetun tutkimuksen aikana esille nousi viljelijöiden kiinnostus uudistavaa viljelyä ja termistöä kohtaan. Viljelijät kaipaavat lisää tietoa ja webinaarien muodossa esitettäviä kokonaisuuksia. Webinaareja kaivataan myös E-opiston oppimisalustan käytöstä ja hyödynnettävyydestä.

Tutkimustyön aikana keskusteluissa viljelijöiden kanssa nousi hyvin vahvasti esille uudistavan viljelyn termistöön liittyvä hämmennys. Uudistava viljely sanana luo hämmennyksen, tunteen oudosta, tuntemattomasta asiasta. Kuten monessa muussakin asiassa, tämäkin uusi ”kulttuuri” tarvitsee aikaa ja asian ottamista esille monessa eri yhteydessä. Asiaa ei koeta vielä niin tärkeäksi, että haluttaisiin omaehtoisen opiskelun tai muun tahon kautta tietää asiasta enemmän. Käytännön toimina viljelymenetelmät ovat kuitenkin samoja, joita tiloilla tähän saakka on tehty ja tehdään edelleenkin.

Uudistavan viljelyn E-opisto ja käytännön tieto

Yksinkertaisimmillaan uudistava viljely on esimerkiksi viljelykiertojen pohtimista, kerääjäkasvien käyttöä, monimuotoisuuden vaalimista teiden, ojien sekä lohkojen pientareilla ja hyödyntämällä monipuolisia seoksia vaikkapa nurmenviljelyssä. E-opiston verkkoympäristöstä löytyy kaikkeen tähän runsaasti vinkkejä ja materiaalia hyödynnettäväksi.

Biologinen typensidonta ja juurinystyrät apilalla. Viljelykiertoon suunnitellussa seoskasvustossa apila mukana. (Maarit Partanen 2020)
Uudistavan viljelyn E-opisto mahdollistaa kattavan katsauksen viljelyyn maan päällä ja pinnan alla. Olennaisin perustieto on alustalla viljelytavasta riippumatta. Mahtava potentiaali hyödyntää tietoa oman tilan kehittämiseen, asiantuntijoiden sekä opetustyön tukemiseksi!
- Maarit Partanen

Tartu siis rohkeasti tilaisuuteen kehittämään omaa osaamista!

Uudistavan viljelyn E-opisto
bsag.fi
Keskustele avoimissa keskusteluryhmissä aiheista
maaseutuverkosto.fi
Pörriäiset pyörittävät maailmaa
Ajatuksia herättävä animaatiovideo ilmastonmuutoksesta ja monimuotoisuudesta. (areena.yle.fi)

Voisiko sinun peltosi tuottaa paremmin?

Katso viljelijöiden ajatuksia alta

Kysy lisää Uudistavan viljelyn E-opiston verkkoalustasta

Julia Kajas

Planner, Regenerative Agriculture and Communications

+358 40 665 4844

julia.kajas@bsag.fi

Työ ja terveys
Apua jaksamiseen ja oman tilan kehittämiseen
Työ ja terveys
Maitotilayrittäjän ja eläinten hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa
Työ ja terveys
Avoimuus työnantajan valttina