Vähennä toistotyötä!

Maataloudessa tehdään paljon toistotyötä, jossa lyhyet, samanlaiset työvaiheet toistuvat tavan takaa. Työvaiheet muistuttavat toisiaan kestoltaan, voimankäytöltään ja työliikkeiltään. Jos työ on yksipuolisesti kuormittavaa, se voi vaarantaa tekijänsä terveyttä ajan kuluessa.

Toistotyönä pidetään työtä, jossa yksi työvaihe kestää tyypillisesti vähemmän kuin puoli minuuttia. Se voi olla myös työtä, joka sisältää samojen liikkeiden toistoa yli puolet työvaiheen ajasta, riippumatta työvaiheen pituudesta. Työ voi olla sinänsä melko kevyttäkin, mutta fyysisesti yksipuolisesti kuormittava toistotyö vaarantaa tekijänsä terveyttä ajan kuluessa.

Automatisointi avuksi

Toistotyön aiheuttama rasitus pitäisi ensisijaisesti poistaa. Ihmisen ei myöskään pitäisi joutua tekemään työtä koneen tahtiin. Automatisointi on yksi keino säästää ihmistä yksipuoliselta työltä.

Jos rasittavan työn poistaminen ei ole mahdollista, voidaan työpistettä, -ympäristöä, -välineitä ja -järjestelyjä muuttaa vähemmän kuormittaviksi.

Karjanhoitotyöt sisältävät runsaasti toistotyötä. Muun muassa tavanomainen lypsy parressa tai lypsyasemalla sekä navetan puhtaanapitotyöt sisältävät yksipuolisesti kuormittavaa toistoa. Lypsyn ja puhtaanapitotöiden automatisointi edistävät monin tavoin karjanhoitajan hyvinvointia vähentäen muun muassa tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvaa fyysistä kuormitusta. Aina automatisointi ei ole vaihtoehto. Silloin ratkaisu ongelmaan voi olla pienempikin järjestely, jolla toistotyön rasitusta saadaan vähennettyä.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäynnillä fysioterapeutti neuvoo ja opastaa maatalousyrittäjää ergonomiakysymyksissä.

Lue lisää työturvallisuudesta
mela.fi/nollatapaturmaa

Lisätietoa toistotyöstä:
tyosuojelu.fi
tts.fi
ttl.fi

Työ ja terveys
Uudistavaa viljelyä verkossa – oletko valmis?
Työ kevyeksi
Nostaminen on riski!
Työ ja terveys
Apua jaksamiseen ja oman tilan kehittämiseen